lördag 18 juli 2009

Naket mot Speedos

Ett liknande drama utspelar sig på Kungsholmen i centrala Stockholm. Hur ska man tolka dessa träskor på tröskelkanten till badrummet? Bajsar nån naken därinne? Eller bajsar någon påklädd? Stämningen tätnar, bajsbråket trappas upp.

Men spelar det någon roll? Kan de inte bara bada ihop? Trycka sina kroppar mot varandras, nakna eller ej?

1 kommentar:

Anonym sa...

But the bеst, and most commeгcial, part οf thiѕ dress cοmes from а shгug.
It is better tο be a viсtim of fashion drab then
tо not get уouг dіploma at all.
Inѕtead, I founԁ myself watсhing а horror
mоvie, with people appearing suddenly out of nowhere; blood
ѕрurting right аnԁ left; thе paranoіd gігl hallucinating-or not; thе same gігl cutting herself, tеaring flesh from her fingernaіls and staring at her mаshed toenail.


Мy web page :: red shoes