fredag 10 september 2010

Plötsligt känns SMS-lån som ett bra alternativ

Vilket av nedanstående experiment skulle du välja om du hade kniven mot strupen? Eller sonden i näsan kanske man säger.

Potentiellt giftigt ämne

Först skulle man föra kniven mot sin egen hand

Det här lät fint men så kom man till det där med sonden

Inga kommentarer: