fredag 6 mars 2009

Passa er för kuratorer!

Direkt från Familjelivs magiska värld: "Att jag är njursjuk beror inte på att jag går till en kurator". Nej, det vore väldigt märkligt om kuratorer kunde framkalla njursjukdom.

Inga kommentarer: